Plangere amenda senat

Model Contestatie

Către

Judecatoria Sector 5

Sectia Civila

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul  …………………………………….., cu domiciliul in …….. ……………… …………………… ………………………………………………………………………., în contradictoriu cu Jandarmeria Română, U.M. 0575 Bucuresti, Soseaua de Centura – Fort Magurele, formulez în temeiul dispoziţiilor art.31 şi art.32 din Ordonanta de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, pr ezenta

 

Plangere contraventionalã

 

Prin care vã solicit:

 

  1. Sã dispuneți anularea Procesului Verbal de Constatare si Sanctionare a Contraventiilor seria JO nr. 0692454/06.11.2013 intocmit de Jandarmeria Romana UM 0575 Bucureşti şi, pe cale de consecința, anularea amenzii dispuse prin acesta;
  2. Obligarea Jandarmeriei Romane sa repare abuzul privind comunicarea catre ANAF a amenzii pana la stergerea datoriei.
  3. Plata cheltuielilor de judecata estimate conform salarizarii mele de aproximativ 100 lei net/zi pentru: 3 zile pregatirea plangerii si fiecare zi de infatisare la judecatorie si a celorlalte cheltuieli ce se vor ivi pe parcursul judecatii.

Motive

            În fapt, în dimineaţa zilei de 6.11.2013, în intervalul orar 08:30 – 11:00, m-am aflat în faţa curtii Senatului României (Calea 13 Septembrie, Bucureşti).

Scopul prezenţei mele a fost de a atrage atenţia senatorilor care vin la Senat asupra pericolului pe care îl poate prezenta asupra sănătăţii exploatarea gazelor de şist prin metoda fracturării hidraulice. Pe ordinea de zi se afla proiectul legislativ de interzicere a fracturarii hidraulice initiat de deputatul Tudor Ciuhodaru.

Am parcat masina pe trotuarul din fata Academiei Romane si ma indreptam catre intrarea in curtea Senatului. M-am oprit sa salut cativa cunoscuti ajunsi acolo mai devreme, moment in care doi subofiteri de Jandarmerie s-au apropiat si ne-au cerut sa parasim zona. Un altul filma in continuu. I-am intrebat daca stiu ca legea nu le da dreptate in ceea ce spune si, explicandu-le prevederile legii 60/1991 republicata, dar si ale legii 550/2004 privind situatiile in care jandarmii interactioneaza cu populatia civila pasnica, am constatat ca nu cunosteau nimic din ce le spuneam si s-au retras. Dupa putin timp la fata locului a sosi un ofiter care din nou incerca sa ne intimideze. Reluand discutia cu privire la prevederile legale am constatat nu doar ca acesta nu avea habar de ele, dar chiar le contazicea destul de vehement si chiar m-a jignit, intrebandu-ma daca sunt capabil sa semnez procesul verbal, insa acesta nici nu avea carnetul de procese verbale, doar si-a notat datele mele din Cartea de Identitate. I-am adus la cunostinta din nou care sunt de fapt prevederile legale privind intocmirea Procesului Verbal si obligativitatea consemnarii obiectiilor contravenientului inainte de semnarea Procesului Verbal. Apoi am traversat spre intrarea in Senat, ofiterul continuand pentru destul de mult timp sa noteze in carnetel datele de identitate ale altor persoane. Ofiterul nu a completat nici un Proces Verbal timp de zeci de minute cat a durat strangerea datelor participantilor. Toata aceasta scena este filmata si reprezinta o proba clara a faptului ca Jandarmeria a fost trimisa numai pentru a intimida si a sanctiona abuziv cetatenii care manifesta spirit civic si au curajul sa protesteze pasnic si civilizat spre enervarea fortelor de represiune care nu au motive sa intervina in forta.

 

Menţionez că lângă intrarea în curte se aflau şi alte persoane (civili, estimez 20-30), un efectiv de jandarmi (estimez 10-15) şi cei care efectuează paza permanentă la intrarea în curte. Tot acolo se aflau si echipaje ale Politiei Rutiere.

 

Adaug că, pe toată durata prezenţei mele în locaţie, atitudinea mea şi a celorlalţi cetateni a fost paşnică si civilizata, mai multi senatori (Dl Grapa, Dl Rosca Stanescu) au oprit masinile si ne-au felicitate. Aflati in legatura cu dl deputat Ciuhodaru si alti senatori, persoane de langa ne comunicau stadiul dezbaterii parlamentare. In acest timp au fost lecturate articole din legea 550/2004 a Jandarmeriei referitoare la interactia jandarmilor cu populatia civila pasnica. Printre acestea sunt: obligatia jandarmului de a se legitima, dar si faptul ca jandarmii au voi sa legitimeze cetatenii pasnici numai daca exista indicia temeinice ca au facut, fac sau sunt pe cale sa faca o fapta care este incadrata in lege drept contraventie sau infractiune. Motiv pentru care consider ca jandarmii au actionat asolut abuziv, doar cu scopul de a ma intimida in exercitarea drepturilor fundamentale garantate de Constitutie, CEDO si Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

 

In drept,

1.             Cu privire la anularea Procesului Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiilor seria JO nr. 0692454 întocmit de Jandarmeria Romana UM 0575 Bucuresti şi, pe cale de consecinţă, anularea amenzii dispuse prin acesta

a)      Procesul-verbal atacat este întocmit cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 în ceea ce privește ,,descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei, locului în care a fost săvârșită, precum și cu arătarea împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei”. Sub acest aspect arătăm că potrivit prev. art. 1 din O.G. nr. 2/2001 reprezintă contravenție ,,fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege…”. Din prevederile legale arătate de către agentul constatator ar fi vorba despre faptul ca as fi “participat o adunare publica nedeclarata si neinregistrata”. Intrucat prevederile legale sunt extrem de clare in acest sens, art 3 din legea 60/1991 republicata in 2004 precizeaza ca “Nu trebuie declarate in prealabil adunarile publice al caror scop il constituie manifestarile cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum si cele care se desfasoara in exteriorul sau in incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat.

b)      Procesul Verbal este lovit de nulitate intrucat nu respecta prevederile art. 16 alin 7 din OG 2/2001: “In momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului verbal.”

Din textul Procesului Verbal putem observa ca el cuprinde si relatari mincinoase ale agenului constatator cu privire la imprejurarile din ziua respective si anume refuzul parasirii locului de desfasurare la avertizarile fortelor de ordine. Aceasta minciuna ordinara poate fi probate cu usurinta intrucat avertizarile si somatiile pentru parasirea locului de desfasurare se pot face numai cu acordul scris al prefectului sau al loctiitorului acestuia. Aceasta procedura este prevazuta in legea 60/1991 republicata la art 17-23. Cererea catre prefect poate fi facuta numai “in cazul in care adunarile publice isi pierd caracterul pasnic si civilizat” (art 17 legea 60/1991). Jandarmeria nu poate prezenta un astfel de document intrucat nu exista, fapt ce va demonstra fara echivoc faptul ca Procesul Verbal contine relatari false ale imprejurarilor situatiilor din acea zi, Procesul Verbal este completat cu incadrarea gresita a faptei, intrucat faptele nu sunt sanctionate de legislatia in vigoare, Procesul Verbal incalca insasi procedura legala obligatorie de completare, prin incalcarea dreptului de a face obiectii cu privire la continutul acestuia.

c)        Având în vedere faptul că dreptul contravențional presupune prezumția de nevinovăție a contravenientului, consider că se impune dovedirea de către agentul constatator și de către instituția din care provine acesta a săvârșirii faptelor menționate în procesul-verbal. Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevede la Art 6 alin 2 dreptul la un process echitabil si prezumția de nevinovație. Pe cale de consecinta probarea celor trecute in Procesul Verbal cade in sarcina agentului constatator si pe cale de consecinta Procesul Verbal nu se bucura de prezumtia de legalitate si temeinicie, aceste trebuie probate, nu pot fi lasate la aprecierea prin propriile simturi ale agentului constatator.

d)     Jurisprudenta CEDO: cazurile Oya Ataman impotriva Turciei 2007 si Bukta impotriva Ungariei 2007.

Reclamanţii nu au respectat procedura notificării prealabile în vederea desfasurarii protestului, ce avea ca scop promovarea drepturilor omului, iar demonstraţia a fost dispersată într-o jumatate de oră de către poliţie prin folosirea fortei si a gazului lacrimogen in primul caz si prin forta in cel de-al doilea caz.

“Curtea reaminteşte că “în lipsa actelor de violenţă din partea manifestanţilor este important ca autorităţile publice să dea dovadă de o anumită toleranţă faţă de reuniunile paşnice, pentru ca libertatea de întrunire aşa cum este garantată de articolul 11 din Convenţie să nu fie lipsită de însăşi esenţă sa.” Prin urmare, a apreciat că statul a încălcat dreptul la liberă întrunire nearătând toleranţa necesară abordării unei demonstraţii care, deşi era ilegală, avea un caracter paşnic. Curtea menţionează că nu există nici o dovadă care ar sugera că reclamanţii ar fi prezentat vreun pericol pentru ordinea publică în afară de o perturbaţie minoră care inevitabil se produce la oricare adunare desfăşurată într-un loc public. Dacă în anumite circumstanţe speciale se justifică un răspuns imediat la un eveniment politic sub forma unei demonstraţii, dispunerea dispersiei pe simplul motiv al nerespectării procedurii notificării prealabile constituie o măsură disproporţionată şi o încălcare a art 11 din Conventie, prin urmare statului îi revine obligaţia de a garanta posibilitatea ţinerii de demonstraţii spontane. În aceste condiţii, lipsa notificării prealabile nu constituie un motiv suficient pentru a dispune dispersia sau restrângerea în orice fel a unui protest paşnic si nici sanctionarea ulterioara a participantilor si organizatorilor.

(http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78330

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119889)

 

Cu un text de lege atat de clar este imposibil ca un agent constatator investit cu autoritatea publica sa nu reuseasca sa inteleaga macar atata lucru. In fapt ne aflam in fata unei tactici extinse de intimidare, tactica folosita de instutiile politienesti pentru descurajearea infractionalitatii. Aceasta tactica se numeste in manualul politiei “intimidarea prin prezenta”. In plus completarea ilegala a acestor Procese Verbale si inventarea unor asa-zise fapte contraventionale nu atrag asupra agentului constatator niciun fel de sanctiune, ci numai cetatenii sunt obligati sa angajeze avocat, sa plateasca taxe de timbru, sa foloseasca zilele de concediu pentru a sta in instante, nu pentru odihna, pentru a cheltui sume importante de bani, pentru a fi sicanate prin trimiterea la ANAF a amenzii desi legea impune suspendarea aplicarii sanctiunii in cazul contestarii ei in instanta, sa stea cu frica executarii silite. Chiar si anularea in instanta a Procesului Verbal de contraventie inseamna alte cheltuieli si zile de alergatura pentru obtinerea hotararii judecatoresti, transmiterea ei spre ANAF si anularea debitului.

Toate aceste sicane care se ascund in spatele unei “nevinovate” completari a unui Proices verbal de contraventie reprezinta o presiune sufficient pentu a inabusi orice urma de simt civic si protejarea tendintelor infractionale ale guvernantilor. Proiectul Rosia Montana precum sic el al gazelor de sist reprezinta exemple de coruptie la nivel inalt pentru a caror musamalizire trebuie folosite toate institutiile statului, mai ales cele de represiune, pentru a inabusi orice tip de nemultumire populara, orice voce care adduce in plan public ilegalitatile flagrante, ilegalitati care au determinat inclusiv un schimb de acuzatii intre Presedinte si Primul ministru pe tema “spagii” incasate de fiecare dintre ei.

 

În concluzie, pentru considerentele arătate mai sus, se impune anularea Procesului Verbal si pe cale de consecinta a amenzii.

Pentru sustinerea cauzei solicit incuvințarea probei cu inscrisuri, filmari, fotografii si martori daca este cazul dupa analizarea inscrisurilor si a materialelor video:

          Cererea comandantului unitatii de jandarmi catre Prefectul Capitalei pentru autorizarea interventiei in forta

          Ordinul de interventie in forta al Prefectului capitalei sau a loctiitorului acestuia

          Filmarea Jandarmeriei din momentul legitimarii,

          Alte filmari si fotografii relevante realizate de participantii la fata locului,

          Martorul din Procesul Verbal

          Martori pe care ma angajez sa ii aduc personal, cetateni care se aflau impreuna cu mine in acele momente.

          Alte inscrisuri ce vor reiesi necesare din desfasurarea procesului

Atasez prezenta in doua exemplare, doua copii certificate ale Procesului Verbal, copie de pe cartea de identitate.

 

Cu stima,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *